Petitie

https://petities.nl/petitions/behoud-r-k-begraafplaats-dijkweg-in-naaldwijk?locale=nl

Wij

Naaldwijkers, Westlanders en alle anderen die het voortbestaan van deze katholieke begraafplaats uit 1828 ter harte gaat,

 constateren

  • dat Westland én Naaldwijk weinig cultureel erfgoed hebben;
  • dat dit een uniek monument van het katholieke leven van Naaldwijk is;
  • dat de begraafplaats onderdeel is van het historische dorpsgezicht;
  • dat de begraafplaats een van de laatste groene oases in het centrum is;
  • dat de begraafplaats van grote emotionele waarde is voor Naaldwijkers en nabestaanden;
  • dat de begraafcultuur onder druk staat: behoud is een zaak van algemeen belang

 

en verzoeken

het college van B & W van de gemeente Westland en het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk de handen ineen te slaan om - met hulp van alle andere betrokkenen - deze begraafplaats als gemeentelijk monument te behouden en samen te streven naar restauratie en goed onderhoud, met maximaal groen in het dorpscentrum. Voor een goed leefklimaat!


Cultuurhistorische overwegingen

Er dreigt een historisch monument vernietigd te worden dat belangrijk is voor het sociale katholieke leven in Naaldwijk. Het gaat niet alleen om het behoud van de priestergraven en de twee oorlogsgraven, het gaat ook om de vierhonderd middenstanders, kinderen, tuinders en anderen die hier begraven liggen. Daarom moet deze plek behouden blijven. Het kerkhof verdient een glorieuze restauratie als groene dorpsoase.

Meer informatie: Korrie Korevaart, tel. 06 2417 3646, e-mail: bureau@terebinth.nl

Verzet tegen ruiming

Terebinth, een landelijke organisatie die zich inspant voor behoud van oude begraafplaatsen, heeft de voorgenomen ruiming van de RK Begraafplaats aan de Dijkweg stil laten leggen. De stichting heeft een voorlopige voorziening bij de rechtbank in Den Haag aangevraagd. 

Grafstenen die vernietigd en afgevoerd zijn, zijn niet meer te restaureren, stelt Terebinth. Vandaar dat de stichting zich tegen de ruimingsplannen heeft gekeerd.
De Adrianusparochie heeft opdracht gegeven om in de week van 21 september met de ruiming van de graven te beginnen. Terebinth diende een bezwaarschrift in bij Gemeente Westland, maar vroeg bij de Rechtbank ook om een voorlopige voorziening. Dat betekent dat het parochiebestuur lopende de behandeling van de bezwaarschriften niet mag beginnen met de ruiming. Volgens Terebinth heeft de begraafplaats uit 1828 'grote sociaal-historische en funeraire waarde'.
Tot 4 augustus was het mogelijk om bezwaar te maken tegen de door de gemeente afgegeven vergunning. In totaal kwamen er acht bezwaarschriften binnen. Inmiddels is er samen met lokale groenorganisaties en nabestaanden een werkgroep opgericht. Iedereen die constructief wil meedenken over alternatieven kan zich melden via bureau@terebinth.nl


Ruim Duizend handtekeningen voor petitie behoud RK begraafplaats


Frank de Klerk


Naaldwijk 03.11.2020 - Op de katholieke gedenkdag van Allerzielen heeft wethouder Piet Vreugdenhil van cultuur een petitie tot behoud van de RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk in ontvangst genomen. De petitie is ruim duizend keer ondertekend.

De helft van de ondertekenaars komt uit het Westland waarvan het merendeel uit Naaldwijk. Vreugdenhil zei dat de voorgenomen ruiming van de begraafplaats hem raakt in zijn ‘culturele hart’. Ook noemde hij de ruiming een juridisch ‘complexe zaak’ waarin hij ook te maken heeft met het parochiebestuur. Hij vindt het van groot belang het oordeel van juristen en rechters af te wachten.


OPEN BRIEF AAN PAROCHIE EN GEMEENTE

Behoud

Wat een prachtige en rustgevende plek is dit kerkhof midden in het centrum van Naaldwijk. Mensen die er toevallig terechtkomen, worden stil van deze mooie oase van rust. Maak eens een wandeling op deze plek, en bekijk de grafstenen. Vast en zeker zult u de familienamen herkennen, en daarvan nog een verhaal weten. Wie kent ze niet, de families Groenewegen, Vijverberg, Zwinkels, Vollebregt. De vele bomen die er nog staan, geven een mysterieuze sfeer die bij deze plek hoort. 

We hopen van harte dat dit mooie kerkhof nog tot in lengte van jaren mag blijven bestaan in het centrum van Naaldwijk!