R.K. Begraafplaats  Artikel 461 Wetboek van Strafrecht 


  Artikel 461 Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie." Het is gebruikelijk om dan een bordje op te hangen, om duidelijk te maken dat dit verbod daar geldt.


  Het sluiten van een kerkhof betekent alleen dat er niet meer begraven mag worden. Maar de graven blijven gewoon bestaan. En mogen ook bezocht worden. Dat is ook aangegeven in Kamerstukken over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.


  Niet alleen rechthebbenden op de graven zijn gerechtigd om 'hun' graven te bezoeken, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden. Dat is de aard van een begraafplaats, dat het een plek is waar men graven kan bezoeken.


  Een houder van een begraafplaats plaatst een verbodsbord om bijvoorbeeld vandalisme tegen te gaan. Met een verbodsbord kun je onderscheid maken wie er 'wel iets te zoeken' heeft op de begraafplaats, en lieden die er alleen ongein willen uithalen. Het geeft in de politie een handvat om jongeren die kattenkwaad in de zin hebben, weg te kunnen sturen. Goedwillende nabestaanden en

  en andere belangstellenden hebben van zo'n bordje niets te vrezen; zij zijn gerechtigd om daar te zijn, volgens de Tweede Kamer en de regering.

  Welkom op de site van de R.K. Begraafplaats te Naaldwijk


  De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg wil voorzien in de behoefte aan (historische) informatie over de R.K. begraafplaats te Naaldwijk. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij verzamelt en ontsluit (online) informatie en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Het gebruik is puur informatief en zonder commercieel oogmerk.

  Protesten tegen B&W-besluit monumentenstatus R.K. begraafplaats Naaldwijk  Het besluit van het college van B&W van de gemeente Westland om de R.K. Begraafplaats in Naaldwijk niet als monument aan te wijzen heeft tot heftig protest geleid. Alle aanvragers van de monumentenstatus (het Genootschap Oud-Westland, Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en stichting Terebinth) hebben een bezwaarschrift ingediend.


  Uit het besluit blijkt dat de gemeente Westland haar eigen regels aan de laars lapt. Als de gemeente de begraafplaats aanwijst als monument, dan zal de parochie geen onderhoud plegen en zal de begraafplaats vervallen, zo argumenteren B & W. Dus dan liever geen monument. Die lakse mentaliteit is in strijd met de eigen monumentenverordening uit 2017, vinden de bezwaarmakers, want de gemeente is immers verplicht om een nalatige eigenaar te dwingen zijn monument te onderhouden.

  B & W beroepen zich op ‘afspraken’ met het parochiebestuur. Die afspraken zijn niet bekend. Als er al afspraken waren, dan zijn die bovendien van ruim veertig jaar geleden en volgens de bezwaarmakers broodnodig aan herziening toe. Anders dan in 1980 is er nu bijvoorbeeld dringend behoefte aan groen in het centrum. Ook moet het oude dorpsgezicht van Naaldwijk niet verder aangetast worden.


  Het is de taak van gemeentes een verantwoord monumentenbeleid te voeren dat lokale historische monumenten beschermt. Al in 2007 had de R.K. Begraafplaats een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst moeten krijgen. Burgemeesters en wethouders gaan nu met dit negatieve besluit ten onrechte mee met de monumenteneigenaar, die zegt het kerkhof niet in stand te kunnen houden. De Monumentencommissie vindt dat het kerkhof van zo’n groot belang is voor de geschiedenis van (katholiek) Naaldwijk dat het voor toekomstige generaties moet worden bewaard.

  Vorig jaar werd daarom, door parochianen en niet-parochianen, de werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg opgericht. Er is intussen van diverse kanten hulp voor onderhoud en restauratie aangeboden. Zo is Natuurlijk Delfland bijvoorbeeld bereid om het groen-onderhoud op zich te nemen. Afgelopen juli heeft een steenhouwersbedrijf het kerkhof nader bekeken om een offerte voor een restauratie uit te kunnen brengen. Met Allerzielen en de Open Monumentendagen kreeg het kerkhof weer extra aandacht. De werkgroep wil met parochiebestuur en bisdom overleggen over behoud en restauratie, want op dit kerkhof ligt onvervangbare Naaldwijkse geschiedenis.

  Klik hier om steun betuigen aan de redding van het kerkhof via petities.nl.

  LInk

   Positief advies Monumentencommissie R.K. Begraafplaats Naaldwijk


   Naaldwijk 22.04.2021 - De Monumentencommissie adviseert het College van B & W om de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk als gemeentelijk monument aan te wijzen.

   Begin september 2020 vroegen de Erfgoedvereniging Heemschut, het Genootschap Oud Westland, de stichting Cuypersgenootschap de stichting Terebinth daarom. Doel is deze gedenkwaardige plek te beschermen tegen de ruimingsplannen van het bestuur van de Adrianusparochie, eigenaar van het oude kerkhof.

   Het Bureau Funeraire Adviezen (BFA) uit Amsterdam heeft in februari een objectieve waardenstelling geschreven, zodat duidelijk kon worden welke plaats het kerkhof verdient in het licht van de monumentenwetgeving. Deze waardenstelling ging eind februari naar de Monumentencommissie, die B & W van advies moet dienen over de aanwijzing.

   Toekomst voor kerkhof in Naaldwijk:
   werkgroep komt met alternatief voor ruiming


   Onderhoud en behoud van de begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk zijn voor de eigenaar, de St. Adrianusparochie, een te grote last. De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg komt met een alternatief: 'Samen sterk.' Onder dat motto hebben twaalf mensen (van binnen en buiten de parochie) een toekomstvisie op de bestemming van de R.K. Begraafplaats geschreven, met een andere oplossing dan ruiming.


   Het rapport is hieronder in te zien: 

   (Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)