R.K. Begraafplaats


                                                   R.K. BegraafplaatsHistorisch Archief Westland


De gemeente Westland heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 alle foto’s in de beeldbank van het archief gratis ter beschikking te stellen. Zie onder foto album subpagina Historisch Archief Westland. Inclusief fotonummer en (indien bekend) naam fotograaf. 

Toekomst voor kerkhof in Naaldwijk:
werkgroep komt met alternatief voor ruiming


Onderhoud en behoud van de begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk zijn voor de eigenaar, de St. Adrianusparochie, een te grote last. De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg komt met een alternatief: 'Samen sterk.' Onder dat motto hebben twaalf mensen (van binnen en buiten de parochie) een toekomstvisie op de bestemming van de R.K. Begraafplaats geschreven, met een andere oplossing dan ruiming.


Het rapport is hieronder in te zien: 

(Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)Presentatie van het Rapport natuurwaarden“Pleidooi voor behoud van de natuurwaarden van het katholieke kerkhof van Naaldwijk”.

3 februari 2021
 
Namens de gezamenlijke natuurorganisaties, verenigd in Natuur-Westland werd het verzoek gedaan aan het college van de gemeente Westland, en het parochiebestuur van de St. Adrianus, om het natuurwaardenonderzoek, betreffende flora en fauna op het oude katholieke kerkhof, in ontvangst te nemen.


Het Rapport is hieronder in te zien: 

(Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)

Welkom op de site van de R.K. Begraafplaats te Naaldwijk


De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg wil voorzien in de behoefte aan (historische) informatie over de R.K. begraafplaats te Naaldwijk. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij verzamelt en ontsluit (online) informatie en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Het gebruik is puur informatief en zonder commercieel oogmerk.

"Waar Mensen Samenkomen"


Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk. 


In 1987 herdacht de Sint-Adrianusparochie in Naaldwijk het feit, dat zij, sedert de Reformatie, gedurende 200 jaar beschikt over een eigen kerkgelegenheid. 


Een exemplaar van dit werk is ter beschikking gesteld, om de website verder te complementeren. Dank! 


Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. De werkgroep houdt zich daarentegen aanbevolen voor aanvullende informatie.

Auteursrechten Deze website is een publicatie van online, persoonlijke en ontvangen archieven. De werkgroep tracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal steeds te achterhalen. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de werkgroep en wij zullen het beeldmateriaal verwijderen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden