R.K. BegraafplaatsHistorisch Archief Westland


De gemeente Westland heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 alle foto’s in de beeldbank van het archief gratis ter beschikking te stellen. Zie onder foto album subpagina Historisch Archief Westland. Inclusief fotonummer en (indien bekend) naam fotograaf. 

Gesneuvelden Tweede Wereldoorlog herbegraven

Eduard Michels: 

Eduard Michels (geboren 4 april 1919 te Amsterdam) was automonteur. Op 10 mei 1940 maakte hij als dienstplichtige deel uit van de 48e Compagnie Pantserafweergeschut. Michels was daar motorrijder. Hij ging op patrouille toen zijn commandant om vrijwilligers vroeg. Tijdens deze verkenning reed de sectie in het dorpje Heenweg onder ’s Gravenzande in een hinderlaag van Duitse parachutisten. Hierbij sneuvelde Michels. 


Johannes Bronswijk: 

Johannes Bronswijk (geboren 28 juni 1920 te Naaldwijk) was tuinarbeider. In oktober 1939 kwam hij als dienstplichtige bij het Regiment Jagers. Op 10 mei 1940 sneuvelde Bronswijk in de vroege ochtend, tijdens de felle gevechten met Duitse luchtlandingseenheden op het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam.

Toekomst voor kerkhof in Naaldwijk:
werkgroep komt met alternatief voor ruiming


Onderhoud en behoud van de begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk zijn voor de eigenaar, de St. Adrianusparochie, een te grote last. De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg komt met een alternatief: 'Samen sterk.' Onder dat motto hebben twaalf mensen (van binnen en buiten de parochie) een toekomstvisie op de bestemming van de R.K. Begraafplaats geschreven, met een andere oplossing dan ruiming.


Het rapport is hieronder in te zien: 

(Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)  Positief advies Monumentencommissie R.K. Begraafplaats Naaldwijk


  Naaldwijk 22.04.2021 - De Monumentencommissie adviseert het College van B & W om de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk als gemeentelijk monument aan te wijzen.

  Begin september 2020 vroegen de Erfgoedvereniging Heemschut, het Genootschap Oud Westland, de stichting Cuypersgenootschap de stichting Terebinth daarom. Doel is deze gedenkwaardige plek te beschermen tegen de ruimingsplannen van het bestuur van de Adrianusparochie, eigenaar van het oude kerkhof.

  Het Bureau Funeraire Adviezen (BFA) uit Amsterdam heeft in februari een objectieve waardenstelling geschreven, zodat duidelijk kon worden welke plaats het kerkhof verdient in het licht van de monumentenwetgeving. Deze waardenstelling ging eind februari naar de Monumentencommissie, die B & W van advies moet dienen over de aanwijzing.

   Korrie Korevaart koninklijk onderscheiden


   Terebinth, stichting voor funerair erfgoed


   Korrie Korevaart heeft in de Hooglandse Kerk in Leiden een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar werk op het gebied van het funeraire erfgoed.


   Het behaagde Zijne Majesteit de Koning om Korrie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


   Welkom op de site van de R.K. Begraafplaats te Naaldwijk


   De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg wil voorzien in de behoefte aan (historische) informatie over de R.K. begraafplaats te Naaldwijk. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij verzamelt en ontsluit (online) informatie en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Het gebruik is puur informatief en zonder commercieel oogmerk.

   "Waar Mensen Samenkomen"


   Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk. 


   In 1987 herdacht de Sint-Adrianusparochie in Naaldwijk het feit, dat zij, sedert de Reformatie, gedurende 200 jaar beschikt over een eigen kerkgelegenheid. 


   Een exemplaar van dit werk is ter beschikking gesteld, om de website verder te complementeren. Dank!