R.K. BegraafplaatsToekomst voor kerkhof in Naaldwijk:
werkgroep komt met alternatief voor ruiming


Onderhoud en behoud van de begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk zijn voor de eigenaar, de St. Adrianusparochie, een te grote last. De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg komt met een alternatief: 'Samen sterk.' Onder dat motto hebben twaalf mensen (van binnen en buiten de parochie) een toekomstvisie op de bestemming van de R.K. Begraafplaats geschreven, met een andere oplossing dan ruiming.


Het rapport is hieronder in te zien: 

(Note: op sommige mobile telefoons werkt dit niet en/of iets trager)  R.K. Begraafplaats Dijkweg Naaldwijk gereed voor Allerzielen

  28-10-2023


  Het is herfst en het blad valt. Net als vorig jaar heeft de Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk het kerkhof afgelopen zaterdag een opfrisbeurt gegeven. Intussen staan er al de nodige chrysantenbollen en plantjes.


  Om uitglijden te voorkomen zijn ook de bladeren

  op de voorhof opgeruimd. De werkgroep nam

  ook het trottoir mee, want het zwerfvuil verzamelt

  zich overal. Zo is het kerkhof klaar voor Allerzielen.


  Er is van diverse kanten hulp voor onderhoud en

  restauratie aangeboden. Natuurlijk Delfland is

  bereid om het groenonderhoud op zich te nemen.
  De werkgroep wil nog steeds graag met parochie-

  bestuur en bisdom overleggen over behoud en

  restauratie. Want op dit kerkhof ligt veel

  Naaldwijkse geschiedenis. Steun betuigen aan de

  redding van het kerkhof kan nog steeds via petities.nl (zie Naaldwijk)


   Uitgelicht Toussaint, Jacobus Johannes


   Biografie

   Woonde in Naaldwijk. Zoon van Adrianus Theodorus Toussaint (6 mei 1889 Monster) en Adriana Clasina Maria Thoen (8 december 1890 Loosduinen). Ongehuwd. Tuinder. Rooms-Katholiek. Hij is doodgeschoten.   Bijzondere vondst

   28-10-2023


   De werkgroepsleden stonden er niet alleen voor. Er kwamen terloopse wandelaars langs, maar ook mensen die doelgericht naar een familiegraf liepen. ,,Eén familie maakte flink schoon, met groene zeep, keerde de stevige zerk zelfs om, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de zerk destijds blijkbaar was hergebruikt. Aan de andere kant was een onbekende naam te lezen van een vrouw die in 1930 was overleden. Bijzonder.”

    Positief advies Monumentencommissie R.K. Begraafplaats Naaldwijk


    Naaldwijk 22.04.2021 - De Monumentencommissie adviseert het College van B & W om de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk als gemeentelijk monument aan te wijzen.

    Begin september 2020 vroegen de Erfgoedvereniging Heemschut, het Genootschap Oud Westland, de stichting Cuypersgenootschap de stichting Terebinth daarom. Doel is deze gedenkwaardige plek te beschermen tegen de ruimingsplannen van het bestuur van de Adrianusparochie, eigenaar van het oude kerkhof.

    Het Bureau Funeraire Adviezen (BFA) uit Amsterdam heeft in februari een objectieve waardenstelling geschreven, zodat duidelijk kon worden welke plaats het kerkhof verdient in het licht van de monumentenwetgeving. Deze waardenstelling ging eind februari naar de Monumentencommissie, die B & W van advies moet dienen over de aanwijzing.

     Artikel 461 Wetboek van Strafrecht 


     Artikel 461 Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie." Het is gebruikelijk om dan een bordje op te hangen, om duidelijk te maken dat dit verbod daar geldt.


     Het sluiten van een kerkhof betekent alleen dat er niet meer begraven mag worden. Maar de graven blijven gewoon bestaan. En mogen ook bezocht worden. Dat is ook aangegeven in Kamerstukken over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.


     Niet alleen rechthebbenden op de graven zijn gerechtigd om 'hun' graven te bezoeken, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden. Dat is de aard van een begraafplaats, dat het een plek is waar men graven kan bezoeken.


     Een houder van een begraafplaats plaatst een verbodsbord om bijvoorbeeld vandalisme tegen te gaan. Met een verbodsbord kun je onderscheid maken wie er 'wel iets te zoeken' heeft op de begraafplaats, en lieden die er alleen ongein willen uithalen. Het geeft in de politie een handvat om jongeren die kattenkwaad in de zin hebben, weg te kunnen sturen. Goedwillende nabestaanden en

     en andere belangstellenden hebben van zo'n bordje niets te vrezen; zij zijn gerechtigd om daar te zijn, volgens de Tweede Kamer en de regering.

     Welkom op de site van de R.K. Begraafplaats te Naaldwijk


     De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg wil voorzien in de behoefte aan (historische) informatie over de R.K. begraafplaats te Naaldwijk. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij verzamelt en ontsluit (online) informatie en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Het gebruik is puur informatief en zonder commercieel oogmerk.