R.K. Begraafplaats


Wij helpen zoeken


We raadplegen diverse (historische) online bronnen aangevuld met de informatie van nabestaanden. Blijf daarom regelmatig terugkeren op de site, we zullen de informatie blijven aanvullen. 


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet voor overleden personen, de werkgroep tracht uiteraard wel met respect om te gaan met verkregen informatie. Via deze weg willen we nogmaals alle mensen bedanken die helpen dit medium te completeren. Zeer hartverwarmend. Een ieder moet zijn of haar familielid een bloemetje kunnen komen brengen. Zoek een Achternaam

Wij helpen zoeken


U kunt hieronder op de groen gekleurde vakjes/ graven klikken voor meer informatie en/of Foto's

(Deze informatie zal worden aangevuld tot alle vakjes groen kleuren)

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. De werkgroep houdt zich daarentegen aanbevolen voor aanvullende informatie.

Auteursrechten Deze website is een publicatie van online, persoonlijke en ontvangen archieven. De werkgroep tracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal steeds te achterhalen. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de werkgroep en wij zullen het beeldmateriaal verwijderen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden