R.K. Begraafplaats


T

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

Nummer op Plattegrond

Alida M

Thoen

21-07-1900

02-04-1963

242

Cornelis Joh.G

Thoen

25-06-1894

02-02-1973

242

Jacoba Maria

Vijverberg- Thoen

22-06-1881

06-06-1942

26

J R

Toussaint

16-10-1917

09-12-1959

Th

Toussaint

06-05-1889

06-11-1963

163?

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. De werkgroep houdt zich daarentegen aanbevolen voor aanvullende informatie.

Auteursrechten Deze website is een publicatie van online, persoonlijke en ontvangen archieven. De werkgroep tracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal steeds te achterhalen. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de werkgroep en wij zullen het beeldmateriaal verwijderen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden