Bron HAW:

Foto N-014835


Foto van dhr. Antonius F. Bramink, pastoor van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk tussen 1847 en 1854.

Bron HAW:

Foto N-014836


Schilderij van dhr. Wilhelmus J.H. van Dinter, pastoor van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk tussen 1830 en 1847.


Bron HAW:

Foto N-014834


Foto van dhr. Antonius J.J. Keijl, pastoor van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk tussen 1854 en 1862.Bron HAW:

Foto N-011948


L.M. van Lijnschoten, pastoor in Naaldwijk.
Bron HAW:

Foto N-009269


J.A. Lazaar, pastoor van de Adrianusparochie in Naaldwijk tussen 1870-1874.


Bron HAW:

Foto N-011868


Pastoor J. Blankers als nieuwe herder binnengehaald in de rooms-katholieke St. Adrianuskerk aan de Molenstraat in Naaldwijk op 1 juli 1965. Op de foto pastoor J. Blankers, deken W. Nicolaas en dhr. G.B. Zuidgeest.


Fotograaf:Vlugt Marcel v.d. (Naaldwijk)


Bron HAW:

Foto N-012008


Dhr. Leonardus Mattheus van Lijnschoten, was een populaire pastoor in Naaldwijk van 1892 tot 1915.

Bron HAW:

Foto N-009271


Pastoor Zaagsveld te Naaldwijk ter gelegenheid van zijn 40 jarig priesterschap op 12 augustus 1889.


Bron HAW:

Foto N-007852


Pastoor dhr. J.P.A.J. van den Berg uit Naaldwijk.
Bron HAW:

Foto N-012235


Begrafenis van pastoor J.P.A.J. van den Berg in Naaldwijk op 13 april 1962. Begrafenisstoet opweg naar de rooms-katholieke begraafplaats via de Molenstraat.


Priestergraven 

De grond voor de dodenakker werd in 1828 door de parochie aangekocht. Pastoor Jacobus Mazza van de Adrianusparochie zegende het kerkhof datzelfde jaar in. Twee jaar later wordt hij zelf op ‘zijn" kerkhof begraven. De steen van de uit Amsterdam afkomstige pastoor Mazza bevindt zich nog in originele toestand op het graf.


Priestergraven
De begraafplaats bevat nog een aantal andere beschermingswaardige graven zoals het priestergraf, waarin zes priesters hun laatste rustplaats hebben gevonden waaronder enkele bekende pastoors van Naaldwijk zoals negentiende-eeuwse pastoors Van Dinther en Saagsveld. In de twintigste eeuw kwamen daar Van Lijnschoten, Wierdels en Van den Bergh en de rector van het Martinusgesticht Jac. Vijverberg bij.NAAM

OVERLEDEN

Petrus Johannes de Kok
Rector Huize St. Martinus

10-12-1953

Johannes P.A.J. van den Bergh
Pastoor te Naaldwijk

09-04-1962

Jacobus Vijverberg
Emeritus pastoor v. Rotterdam

22-02-1963

Cornelis A. Watervis
Rector Huize St. Martinus

01-05-1969

NAAM

OVERLEDEN

Wilhelmus van Saagsveldt
Pastoor te Naaldwijk van 1874 - 1892

31-1-1892

Leonardus M.J. van Lijnschooten
Pastoor te Naaldwijk van 1892 - 1915

15-03-1915

Johan Hendricus Maria Stieger
Rector Huize St. Martinus

13-01-1937

Franciscus J.A.M. Wierdels
Pastoor te Naaldwijk van 1915-1939

28-04-1939

Arnoldus Burwinkel
Pastoor te Naaldwijk van 1939-1942

23-06-1942

Antoniuw Johannes Josephus Maria v. Vliet
Kapelaan; 

24-02-1947

NAAM

OVERLEDEN

Jacobus Nicolaas Mazza
Pastoor te Naaldwijk van 1798-1830

1-3-1830

Kerkhof
Begin 19de eeuw gaan de katholieken zich meer als groep in de samenleving onderscheiden.


Pastoor Jacobus Nicolaas Mazza (1761-1830) kocht samen met het kerkbestuur een stuk grond achter de kerk aan de Dijkweg,  In 1828 wordt het kerkhof ingezegend. Twee jaar later sterft de pastoor en wordt als een van de eersten op zijn kerkhof begraven.  Zijn grafsteen is nog steeds te zien op het kerkhof.


Tegen 1870 was het aantal katholieken zo gegroeid dat de kerk te klein was geworden. De parochie besloot aan de Dijkweg een nieuwe kerk te bouwen. Het altaar van deze kerk bevond zich op de plek waar nu de pieta van Albert Termote staat. Zestig jaar lang kerkte Naaldwijk in dit neo-gotische gebouwen, dat echter al spoedig bouwkundige gebreken vertoonde. Door een gebrekkige fundering stond de toren al binnen enkele jaren uit het lood. 

De foto betreft een afbeelding van Pastoor F.J.A.M. Wierdels, hij was de bouwpastoor die in 1931 de huidige kerk in gebruik nam.

De foto betreft een afbeelding van Pastoor van den Bergh